Hour of code på Mellanvångsskolan

Under perioden 7/12-11/12 kommer alla elever på Mellanvångsskolan att erbjudas en timme programmering. Hour of code är ett internationellt evenemang. Miljontals elever från mer än 180 länder deltar.

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram en ny it- och digitaliseringsstrategi för att stärka IKT som stöd för lärare, rektorer, föräldrar, elever, administratörer etc. I strategin ingår även programmering i grundskolans kursplan. För grundskolan ska kursplaner ses över för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen.

Programmering handlar inte enbart om att skriva kod. Problemformulering och problemlösning, kreativitet och logiskt tänkande är exempel på centrala förmågor. Dessa förmågor kan även bidra positivt till kunskapsinhämtningen inom andra ämnen.

Digitaliseringskommissionen framför att programmering som en tydlig inslag i grundskolan kan ge eleverna grundläggande kunskaper för att kunna hantera sin digitala vardag och sina digitala verktyg, träna logisk tänkande samt väcka både pojkars och inte minst flickors intresse för tekniska frågor för att med tiden få fler att söka sig till tekniska
utbildningar.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available