Beslut från Skolinspektionen

21-22 januari genomförde Skolinspektionen en tillsyn på Mellanvångsskolan. Det genomfördes olika lektionsobservationer och intervjuer med elever, pedagoger, elevhälsogrupp, ledningsgrupp och rektorer. Nu är beslutet klart.

Läs mer