Beslut från Skolinspektionen

21-22 januari genomförde Skolinspektionen en tillsyn på Mellanvångsskolan. Det genomfördes olika lektionsobservationer och intervjuer med elever, pedagoger, elevhälsogrupp, ledningsgrupp och rektorer. Nu är beslutet klart. Nedan kan ni läsa en sammanfattning av beslutet. Vill ni läsa mer ingående vad som bedömts kan ni söka upp och läsa rapporten i sin helhet här.

Skolinspektionens beslut

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Mellanvångsskolan.

Översikt över bedömningsområden i verksamheten

Skolinspektionens ingripanden

 

Område

 

 

Typ av ingripande

1. Undervisning och lärande Ingen brist konstaterad
2. Extra anpassningar och särskilt stöd Ingen brist konstaterad
3. Bedömning och betygssättning Ingen brist konstaterad
4. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling Ingen brist konstaterad
5. Förutsättningar för lärande och trygghet Ingen brist konstaterad
6. Styrning och utveckling av verksamheten Ingen brist konstaterad