Minnesanteckningar från Skolråd 1 mars 2016

Här finns minnesanteckningar från Skolrådets möte 1 mars 2016