Välkomna till ett nytt läsår!

Fredagen den19 augusti kl 8.20 börjar läsåret 2016-2017. Första skoldagen slutar kl 11.00. Ingen skollunch serveras denna dag. Skolbussen går hem kl 11.00

Läs mer