Minnesanteckningar från Skolrådsmöte 28 februari

Information

Här kommer minnesanteckningar från Skolrådsmötet den 28 februari