Tema Kultur på fritids

Mellanvångsskolans samtliga fritidshem har under vårterminen gemensamma tema som alla avdelningar jobbar utifrån.

Läs mer

Stängda dagar på fritids

Här hittar du information kring stängd dag och dag med vikarier på fritids under sista veckan på terminen.

Läs mer