Tema Kultur på fritids

Mellanvångsskolans samtliga fritidshem har under vårterminen gemensamma tema som alla avdelningar jobbar utifrån.

Vecka 11-15 jobbar fritids med tema Kultur.
Konkret/konkreta mål är

  • Kännedom om tex. konstnärer, dans, mat, teater mm.
  • Förståelse inför olika kulturer och kunskap om olika kulturella uttrycksformer.

Fritids pedagogiska planering för tema Kultur hittar du här