Välkomstbrev blivande förskoleklass

Lärare och elever på Mellanvångsskolan Foto ochl Lcens: Mats Schöld

Nu i vecka 16 skickas traditionsenligt välkomstbrev ut till alla våra blivande förskoleklassbarn. I brevet finns information om inskolning, föräldramöte och skolstart.

Under inskolningsdagarna erbjuds även vårdnadshavare inskolning i form av information från bland annat skolsköterska och specialpedagoger. Om du av någon anledning inte fått ditt välkomstbrev hittar du det även här.