Skolval inför läsåret 21/22

Skolvalet till förskoleklass hösten 2021 görs via Mina sidor under 11-24 januari 2021.
Informationsfilmen om Mellanvångsskolans förskoleklass hittar du
 här