Välkomstbrev blivande förskoleklass

I denna veckan, vecka 16, skickas ett välkomstbrev hem till våra blivande förskoleklassbarns folkbokföringsadress. Kuvertet innehåller förutom välkomstbrevet, en lista på samtliga barn som fått plats i förskoleklass på Mellanvångskolan höstterminen 2021, blankett för medgivande av fotografering samt blanketter från skolsköterska Isabél tillsammans med ett svarskuvert. Välkomstbrevet hittar du även här.

Vi önskar våra blivande förskoleklassbarn varmt välkomna till Mellanvångsskolan den 18/8 2021!