Vår skolsköterska

Jag heter Linda Andersson och är  din skolsköterska på Mellanvångsskolan.

Vad gör skolsköterskan:

  • Hälsobesök: F- klass, ÅK 2, ÅK 4
  • Vaccinationer: ÅK 2, ÅK 5(Flickor),ÅK 8
  • Skolläkarmottagning
  • Enklare sjukvårdsinsatser
  • Dokumentering och administrering
  • Motiverande samtal och rådgivande samtal
    Vi arbetar under hälso-och sjukvårdslagens sekretess vilket betyder att vi har tystnadsplikt.

Jag finns på skolan:

Måndag, tisdag, fredag: Hela dagen

Torsdag:  08.00-11.30

Kontakt

Telefon: 046-25 11 56 eller mobilnummer 0721-729846

E-post: Linda Andersson

Gå vidare till Resurscentrum

Hoppa till navigering