Socionom i skolan

Jag heter Sanna Haddadi och är socionom i skolan här på Mellanvångsskolan. Mitt uppdrag är främst att vara rådgivande och konsulterande gentemot pedagoger och föräldrar. Vid behov kan jag medverka i samtal med föräldrar enskilt eller tillsammans med mentorer eller rektor. Jag kan ge stöd för föräldrar med behov av kontakt med andra myndigheter så som barn- och ungdomspsykiatri eller socialtjänst.

Vill du komma i kontakt med mig når du mig på

Sanna Haddadi

 

Hoppa till navigering