Julhälsning från årskurs 1

Förskoleklassen och årskurs 1 har under detta läsår ett projekt tillsammans med kommunala musikskolan där de varje vecka har lektioner i rytmik (f-klass) och brassinstrument (åk 1).

Läs mer

Mellanvångsskolans julavslutning

Information kring julavslutningen

Läs mer

Fritids informerar om jullovet

Det börjar närma sig jullov och fritids har samlat lite information kring detta här.

Läs mer

Julavslutning 2013

Terminen börjar närma sig sitt slut och det är dags för julavslutning torsdagen den 19 december.

Läs mer

2012 års julavslutning

Julavslutning torsdagen 20 december på Mellanvångsskolan

Läs mer

STORT tack alla duktiga 3:or!

Vi vill rikta ett stort tack till alla Mellanvångens 3:or för ett stämningsfullt Luciafirande.

Läs mer