Tillbakablick…

Höstterminen 2010 arbetade 3a en del med leksaker. Det blev föredrag om favoritleksakerna.

Läs mer