Mellanvångsskolans julavslutning

Information kring julavslutningen

Läs mer

Informationsmöte för blivande förskoleklass

Skolledningen välkomnar alla föräldrar som har barn som ska börja förskoleklass hösten 15/16 till ett informationsmöte torsdagen 13 november kl.18.30-19.30.

Mötet hålls i Mellanvångsskolans matsal (f.d. Bråhögsskolan)

Läs mer

Välkomna till föräldramöte!

Välkomna till Mellanvångsskolans föräldramöte tisdagen 2 september kl.18.00.

Vi startar mötet i Balderskolans matsal där vi kommer att presentera personalen och informera om lärplattformen V-klass.

Läs mer

Just nu på Mellanvången

Aktuellt just nu på Mellanvångsskolan- Läs här

Läs mer

Information om skolans idrottslektioner

Inför året 2014/2015 vill vi uppmärksamma er på några saker angående idrottslektionerna.

Läs mer

Projektbesök från Polen

Den 7/4-10/4 kom fem speciallärare som arbetar på en särskola i Sieradz, en stad i centrala Polen till Mellanvångsskolan på besök.

Läs mer