Information om Bråhögsskolan

På vårt informationsmöte i mars ställdes frågor kring ventilationen på Bråhögsskolan. Här finner ni protokoll över genomförd funktionskontroll av ventilationssystemen.

Läs mer

Våra klassrum vecka 14-24

Några av våra klasser flyttar till andra lokaler under vecka 14-24 då rivningen tar fart. Denna ritning visar placeringen av våra klassrum.  

Läs mer

Information angående rivning och ventilationskontroll

Enligt önskemål från er föräldrar, under informationsmötet, kommer här protokoll från miljöinventeringen som ligger till grund för rivningslovet på Mellanvångsskolan.

Läs mer

Brandlarm

Idag, onsdag den 20 mars, ca 8.50 gick brandlarmet på skolan.

Läs mer

Informationsmöte torsdagen 21 mars

Det kommer att hållas informationsmöte angående vår nya skola torsdagen den 21 mars i Mellanvångsskolans matsal.

Läs mer

Kvarglömda kläder

En uppmaning till alla att ta en titt i matsalskorridoren bland de kvarglömda kläderna.

Läs mer