Från Edvard Persson till Eric Sade…

Treorna har under arbetet med Skåne gjort en ”musikresa” i landskapet. Eleverna fick lyssna på gammal och ny skånsk musik, anteckna och rita bilder till musiken.

Läs mer

Skåne

Treorna har under vårterminen arbetat med Skåne.

Läs mer

3:orna på Skåneresa

3A och 3B tillbringade tisdagen på olika platser i Skåne.

Läs mer