Minnesanteckningar från Skolrådsmöte 28 februari

Här kommer minnesanteckningar från Skolrådsmötet den 28 februari

Läs mer

Minnesanteckningar från Skolråd 1 mars 2016

Här finns minnesanteckningar från Skolrådets möte 1 mars 2016

Läs mer

Information om hösten

Vi har samlat lite information om höstterminen, bla sjukanmälan, fotografering, föräldramöte och skolråd. infoblad

Läs mer

Minnesanteckningar från skolrådet

Här finner ni minnesanteckningar från skolrådet.

Läs mer

Minnesanteckningar från skolråd

19 november hade vi skolrådsmöte på Mellanvångsskolan. Minnesanteckningar från mötet finner ni här.

Läs mer

Skolråd 19 november

Mellanvångsskolans skolrådsrepresentanter hälsas välkomna till skolrådsmöte 19 november kl.18.00-19.00

Läs mer