Skolrådsprotokoll från mötet 5/10

Protokoll från skolrådsmötet 5/10

Läs mer

Skolrådet

Välkomna till läsårets första skolråd!
Vi träffas onsdagen den 5/10-11 klockan 19.00 i personalrummet på Mellanvångsskolan.

Läs mer