Tillbakablick: Skoltidningshistoria

På den gamla hemsidan fanns det 16 skoltidningar (Elevens val: Data/Skoltidning) september 2007 – juni 2011.

Läs mer

Tillbakablick…

Höstterminen 2010 arbetade 3a en del med leksaker. Det blev föredrag om favoritleksakerna.

Läs mer

Tillbakablick…

Här kommer en liten tillbakablick på läsåret 2010-11. I mars fick treorna besök av två riktiga naturvetare från 4a.

Läs mer