Elevrådet på besök

Elevrådet ska till rådhuset och träffa ordföranden i BUN

Läs mer

Skapande skola-projektet går in i del 2

Nu fortsätter Staffanstorps skolor med Skapande skola-projektet vars första del avslutades med en uppskattad utställning i konsthallen. Representanter från Mellanvångsskolans kulturråd startade upp del 2 med en ”uppstartspresent”.

Läs mer

Rådsavslutning m m

Alla våra råd samlades i matsalen för avslutning.

(slutet av terminen)

Läs mer

Grön flagg!

Hej!
På måndag (7/5) är det dags för hissning av Grön Flagg.

Läs mer

Grön flagg

Nationella Skräpplockar-veckan v 17

Efter långt arbete så har vi kunnat hissa Grön flagg.

Läs mer

Några vårveckor

Några vårveckor på Mellanvångsskolan

Läs mer