Föräldraråd

Mellanvångsskolan har ett föräldraråd bestående av föräldrarepresentanter från alla årskurser, pedagoger och skolledning. Minnesanteckningar från föräldrarådsmötena hittar ni här nedan:

Minnesanteckningar 12/11 2019

Minnesanteckningar 26/3 2019

Minnesanteckningar 7/11-2018

Minnesanteckningar 20/3-2018

Minnesanteckning 17/10-2017

Minnesanteckningar 18/5-2017

Minnesanteckningar 18/5-2016

Minnesanteckningar 1/3-2016

 

 

Hoppa till navigering