Kontakta oss

Rektor:

Henrik Carnhede 046-25 13 00

Biträdande rektor:

Jenny Hansson  046-25 13 03

Expedition:

Sara Röstlund 046-25 13 02, 0721-72 61 36
arbetstid mån-fre 07.30-14.25

Elisabeth Östman

Personalrum:

046-287 17 52 eller 0724-51 21 08

Vaktmästare:

Olle Larsson 046-25 13 01, 0709-35 17 49
arbetstid mån – fre 09.00 – 13.00

Skolsköterska:

Isabél Röme 046-25 11 56, 0721-72 98 46

Köket: 

Petra Magnusson  046-25 13 07

Förskoleklassen Solrosen telefon fritidshem 046-25 14 88 eller 0721-72 64 05
1A &1B telefon fritidshem 046-287 17 14 eller 0721-72 62 65
2A & 2B telefon fritidshem 046-287 17 16 eller 0721-72 62 67
3A & 3B 
4A & 4B 
5A & 5B 
6A & 6B 
Fritidsklubben för åk 3-6 telefon 046-287 17 10 eller
0721-72 62 61
Slöjd och bild
Trä- och metallslöjd
Textilslöjd
Bild åk 4 – 6
Idrott och hälsa åk F – 1
Idrott och hälsa åk 2 – 6
Musik åk 1 – 3
Musik åk 4 – 6 
Hemkunskap
Specialpedagoger/Speciallärare telefon 046 – 25 13 06
eller 0737 – 03 35 48
Äpplegården 046 – 287 18 62 eller 0738 – 12 10 13
Kurator telefon 046 – 25 13 06
eller 0737 – 03 35 48
Socionom i skolan
Skolbibliotek

Hoppa till navigering