Policy för avgifter

Astrid Lindgren på en 20:a Foto:Lisbeth Svensson

Enligt skollagen ska utbildningen i grundskolan vara avgiftsfri för eleverna. De ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Lärverktyg innebär den utrustning och materiel som eleven behöver för att kunna nå målen i utbildningen.

Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Med obetydlig kostnad menas främst kostnader för en färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel, en mindre entréavgift till ett museum eller liknande.

Här finner ni policy angående avgifter i skolan.

Hoppa till navigering