SMFFs styrelsemöte i oktober

Staffanstorps Musikskolas Föräldraförening (SMFF) hade verksamhetsårets första styrelsemöte den 19 oktober. Styrelsen beslutade bland annat att ge ett ekonomiskt bidrag till de 12 elever som ska åka till Afrika i vinter.

SMFF och RUM’Sta finns till för eleverna i musikskolan och stöttar verksamheten där. Det kan vara i form av ekonomiska bidrag till läger och resor. För att kunna få del av bidragen måste familjen vara medlem i SMFF och eleven i RUM’Sta.

SMFFs styrelse består av Anna-Maria Natt och Dag (ordförande), Anna Nockhammar-Jonsson, Anna Peterson, Bev Embrey, Helen Råbom, Göran Dieterle, Lars Plantin, Ulf Elofsson och Claes af Klinteberg. Styrelsen kontaktar man lättast via e-post: styrelsen.smff@gmail.com