SMFFs årsmöte med stipendieutdelning

Onsdagen den 10 oktober var det dags för SMFFs årsmöte på Staffanstorps musikskola. I samband med detta delades stipendier ut till de elever som deltagit i musikläger under sommaren.

Årsmötet inleddes med underhållning i form av afrikansk sång och dans ackompanjerad av djembetrummor.

Mötet tog del av styrelsens årsberättelse samt revisorns berättelse och beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Därefter valdes Anna Natt och Dag till ordförande samt Ulf Elofsson, Claes af Klinteberg och Simon Bloomfield till ordinarie ledamöter på två år. Göran Dieterle, Anna Nockhammar-Jonsson, Anna Peterson och Helen Råbom har alla kvar ett år på sitt mandat. Lars Plantin valdes till suppleant på ett år.

När valfrågorna var avklarade, var det dags för stipendieutdelning. SMFF fick för några år sedan en donation från Karin Berg. Medel från denna donation används för att främja elever vid musikskolan som vill förkovra sig i musik. I år fick 13 stipendiater bidrag för att de deltagit i olika musikläger under sommaren. Förutom stipendiet fick eleverna motta ett diplom och en blomma från SMFF.