Musikskolans undervisning börjar 8 januari

Det är dags att börja spela efter ett skönt lov.

Läs mer