Musikskolans undervisning börjar 8 januari

Storbandsrep. Foto: Musikskolan

Det är dags att börja spela efter ett skönt lov.

Alla elever är välkomna till vårterminen 2013!