Antagningen är i full gång!

Strax innan midsommar gick meddelanden ut till ca 380 ivrigt väntande, blivande elever som söker till Musikskolans över 100 kurser!

Svara så snart ni får meddelandet men allra senast den 16 juli!

Nedanstående gruppkurser är inte fyllda

Läs mer