Dagordning till SMFFs årsmöte

Onsdagen den 16 oktober klockan 19:00 är det dags för årsmöte i Staffanstorps musikskolas föräldraförening (SMFF).

Dagordning:

 1. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 2. Val av a)ordförande b)sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Styrelsens årsberättelse.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av
      a. Föreningens ordförande för 1 år
  b. Fyra styrelseledamöten i föreningen i 2 år.
      c. En revisor jämte en suppleant på 1 år.
      d. Valberedningen är Musikskolans personal.
 8. Fastställande av avgift.
 9. Förslag som väckts av styrelse, eller som medlem har inlämnat minst 10 dagar före årsmötet.
 10. Övriga ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling.
 11. Utdelning av stipendium.
 12. Årsmötet avslutas.