Vinterkonserter!

Vid terminens slut bjuder nu Musikskolan och dess elever på en stor Vinterkonsert samt vår egna Lucia.

Läs mer