Staffanstorps musikskolas föräldraförening (SMFF)

SMFF, Staffanstorps musikskola föräldraförening har som syfte:

* att medverka som kontaktorgan mellan musikskolan och dels hemmen, dels massmedia, politiker och allmänhet
* att ge impulser till nya och förändrade verksamhetsformer i musikskolan
* att ordna tillfälle för framträdande för eleverna genom att arrangera konserter
* att ordna tillfälle för framträdande för eleverna genom att arrangera konserter

Läs mer