Årsmöte med stipendieutdelning

Onsdagen den 12 oktober var höll SMFF årsmöte på musikskolan. Före mötet bjöds det på konsert av de elever som varit på sommarkurs och tilldelats stipendier ur Karin Bergs fond.

Under årsmötet omvaldes Simon Bloomfield ordförande och en styrelse med ytterligare åtta ledamöter utsågs. Årsavgiften fastställdes till 100 kronor per familj och verksamhetsår. Medlemsavgifterna används för att stötta musikskolans pedagoger och verksamheten, till exempel genom att bjuda på fika, subventionera läger och andra aktiviteter.