Cafékonsert 10 maj kl. 19

Välkomna till en läsårets sista Cafékonsert med härliga rytmer och svängig musik!

Suggestiva djembe och sambatrummor blandas med piano i skön musik.

SMFF – föräldraföreningen – bjuder in till förtäring.