Cafékonsert 22 november

Välkommen till cafékonsert onsdag 22 november kl. 19.

Blandat program med piano, tvärflöjt, piano, blockflöjt och piano!

SMFF bjuder på fika till själkostnadspris.

Allt sker i Musikskolans Hus på Skolgatan 7.