Vill du spela?!

Något instrument du är nyfiken på?
Det finns enstaka platser kvar på tvärflöjt, blockflöjt, klarinett, saxofon, fiol, cello, trombon, trummor och gitarr.

Läs mer