När kan jag börja?

Ämneskurser, dvs där du lär dig spela ett instrument eller lär dig sjunga, startar så fort det är möjligt och vi har fyra intag per läsår: i augusti/september, i november (efter novemberlovet), i januari och efter påsklovet.

Gruppkurser startar antingen en gång per termin eller en gång per år, i september, men först när kursen har tillräckligt många deltagare. Många gruppkurser startar på höstterminen och startar så snart det är tillräckligt många deltagare.

Utbudet ser du på Staffanstorps Musiksida. Välj kurs/instrument du är intresserad av och leta upp de där det även står Staffanstorps Musikskola. På samma sida gör du också din anmälan under fliken ansökan.

Musikskolans ambition är att ta hand om alla barn DIREKT på läsåret när de har lust att börja med någon musikaktivitet! Gör en anmälan på Staffanstorps Musiksida så blir ni kontaktade så snart det finns plats.

Hoppa till navigering