Var sker undervisningen?

I Staffanstorp bedrivs undervisningen bedrivs i Tonsmedjan i Medborgarhuset, Blekingevägen 1. I dessa lokaler finns möjlighet till alla kurser samt alla våra orkestrar och ensembler, dvs hela utbudet.

I Hjärup finns det möjlighet att få undervisning på de flesta instrumenten.

Beroende på tillgång till lokaler har vi undervisningen på Hjärups skola, Hjärupslundsskolan, Uppåkra skola, Scoutgården (vid Hjärups skola) och i Uppåkra IF’s kanslibyggnad. Det ser lite olika ut från läsår till läsår. Kontakta Lena för närmare besked.

 

Hoppa till navigering