Fortsatt undervisning online

Nya direktiv kom i går tisdagen den 17/11. I korthet innebär de att musikskolan fortsätter med online/fjärrundervisning tom 15/1.

Läs mer