RÖSTRÄTTSFINAL!

Många av 5-åringarna med personal på förskolor runt om i kommunen har under hösten deltagit i ett fantastiskt projekt – Rösträtt – barns rätt till sång på barns villkor.

Läs mer