Vad kostar det?

Musikskolans olika kurser är inordnade i tre huvudgrupper:

 • ämneskurs 1-3 elever
 • liten grupp 4-12 elever
 • stor grupp 13 elever eller fler.

Inom musikcheckssystemet kan du samtidigt gå en ämneskurs och en gruppkurs eller två gruppkurser.

Nedanstående terminsavgifter inom musikcheckssystemet för elever 7 – 19 år gäller:

 • Ämneskurs instrument/sång 1500 kronor
 • Instrumentlek grupp 800 kronor
 • Djembe och afrikansk marimba grupp 800 kronor
 • Fokusgrupper 800 kronor
 • Lilla kören 600 kronor
 • Tweenies och SuperG 800 kronor
 • Blåsverket och SMS 600 kronor (vuxna se nedan)
 • Stråkensembler och folkmusik 800 kronor
 • Syskonrabatten inom musikcheckssytemet innebär att första och andra syskonet betalar fullt medan tredje syskonet inte betalar någon avgift.
 • Instrumenthyra 325 kronor

Det finns också möjlighet att spela/sjunga ännu mer hos oss!

Gäller för elever 7-19 år, terminsavgifter

 • Ämneskurs 2                                                      3 000:-
 • Ämneskurs 3                                                      3 000:-

Gäller för elev 20-26 år som fortsätter sin kurs efter musikchecksåldern

 • Ämneskurs                                                         2 000:-
 • Liten grupp                                                           875:-

Gäller för elev yngre än 7 år

 • Ämneskurs                                                        3 000:-
 • Liten grupp                                                          900:-
 • Stor grupp                                                            650:-

Vuxenundervisning 20 år och äldre

 • Vuxenkör                                                             825:-
 • Orkestermedverkan                                             600:-

 

  Vuxenundervisning, instrument och sång, 20 år och äldre

  • Klippkort 10 ggr à 30 min                                3 000:-
  • Klippkort 10 ggr à 40 min                                4 000:-

  När sker betalning?

  Betalning sker fyra gånger/läsår. På hösten skickas fakturan i slutet av september och november och på våren skickas fakturan i slutet av februari och april.

  Kom ihåg att kommunen tillämpar två månaders uppsägningtid!

  Provlektion

  Vid nyanmälning och då ni blivit erbjuden en plats måste ni före andra lektionstillfället meddela läraren eller expeditionen om ni inte önskar fortsatt deltagande. I annat fall debiteras halv terminskostnad.

  Hoppa till navigering