Hoppa till huvudinnehåll

Fina resultat i årets medarbetarundersökning 

Publicerad:

Nyligen presenterades resultaten från 2022 års medarbetarenkät som visade på förbättringar för fjärde undersökningen i rad. Även i en direkt jämförelse med övriga drygt 40 deltagande kommuner ligger mätresultaten på höga nivåer.

I en enkät har medarbetare svarat på arbetsrelaterade frågor utifrån till exempel mening, planering, stöd, administration, friskvård och rekrytering. Undersökningen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att skapa en ögonblicksbild av hur arbetsplatsen fungerar ur medarbetarnas synvinkel.

– Det är med denna enkätundersökning som grund som vi kan genomföra organisatoriska och fysiska åtgärder, utbildningar och andra förbättringar som ökar trivseln och attraktionskraften på vår arbetsplats. Att konceptet fungerar visas av att Staffanstorps kommun noterar förbättrade resultat inom i stort sett samtliga mätområden för fjärde mätningen i rad, säger Anne Rosell, HR-chef i Staffanstorps kommun.

Genomförs vartannat år

Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år. Därmed hinner genomförda insatser och åtgärder få genomslag till nästkommande undersökning.

– Förutom de mycket goda resultaten generellt i medarbetarundersökningen noterar jag de särskilt höga poängen inom till exempel mätområdet ledarskap. Jag är stolt och glad över alla våra ledare och chefer som sprider motivation, mening och engagemang i vår organisation, säger Per Almström, kommundirektör i Staffanstorps kommun.

Goda möjligheter till återhämtning

Bland de viktigaste resultaten från årets undersökning är de stadigt förbättrade resultaten inom arbetsmiljön. Fler av kommunens medarbetare upplever att de kan planera sitt arbete på ett tillfredställande sätt, att det finns en tydlighet och balans i arbetsuppgifterna och att det finns goda möjligheter till friskvård och återhämtning.

– HR-enheten får nu i uppdrag att tillsammans med förvaltnings- och verksamhetscheferna gå vidare med fördjupade analyser av undersökningens resultat och med dessa som grund arbeta fram handlingsförslag för att ytterligare stärka Staffanstorps kommuns varumärke som en attraktiv, flexibel och modern arbetsgivare, säger Per Almström.

HR-specialisterna Henrik Lindqvist och Sanna Hammelin visar upp årets resultat i medarbetarundersökningen för kommundirektör Per Almström.

Kategorier

  • Kommun

Etiketter

  • medarbetarundersökning