Teknik och tillgänglighet

Fotografi av skärm med CSS kod

Staffanstorps webbplats är skapad med webbstandarder. Webbstandarder är rekommendationer från World Wide Web Consortium (W3C) för hur webbplatser ska utformas.

Med webbstandarder brukar man mena att utformningen av webbplatsen:

  • följer W3Cs rekommendationer
  • använder giltig HTML eller XHTML
  • använder stilmallar (CSS) i stället för tabeller för layout
  • fungerar i alla webbläsare och plattformar

Tillgänglighet

  • Flexibel design (”Responsive design”)
  • Typsnittsförstoring använd Ctrl + (förminska Ctrl -) Mac cmd + och –

Hoppa till navigering