Hoppa till huvudinnehåll

Familjebehandling

Familjeteamet erbjuder rådgivning, stöd och behandling till familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år i Staffanstorps kommun. Familjeteamet arbetar bland annat med råd- och stödsamtal, familjebehandling och föräldrautbildningar.

Råd- och stödsamtal

Familjeteamet erbjuder upp till fem rådgivande/stödjande samtal för dig som lever tillsammans med eller möter barn och ungdomar mellan 0-18 år. Du kan ställa frågor om föräldraskap eller prata om svårigheter som kan uppstå i relationer mellan vuxna, barn och ungdomar. Du kan också ta upp oro för någon i familjen eller som du känner.

Vi som arbetar med rådgivande/stödjande samtal lyder under sekretesslagen. Det betyder att om du tar kontakt med oss behöver du inte oroa dig för att vi lämnar ut uppgifter utan din tillåtelse. Vi för inga journaler. Vi har anmälningsplikt som innebär att vi är skyldiga att anmäla om barn riskerar att fara illa.

Samtalen är kostnadsfria.

Ansök om råd- och stödsamtal för föräldrar och barn (e-tjänst).

Familjebehandling

Om du upplever att du/ni är i behov av mer stöd, än de fem rådgivande samtalen som familjeteamet erbjuder, är du välkommen att göra en ansökan istället. Vi erbjuder då längre kontakt i form av familjebehandling.

Genom familjebehandling arbetar vi med att:

  • Stärka relationerna i familjen.
  • Hjälpa familjen att hitta egna lösningar på svårigheter.
  • Ge föräldrastöd kring samspel, kommunikation och konflikthantering.
  • Vi erbjuder även föräldragrupper och föräldrautbildningar.

Ansök om stöd enligt socialtjänstlagen till dig som förälder eller till ditt barn (e-tjänst).

Kontakt

Familjeteamet

Telefonnummer
046-25 13 04

Arbetsmarknadsförvaltningen