Omsorg och stöd

Är du barn eller ungdom som inte mår bra? Är du äldre och behöver hjälp i hemmet? Eller har du problem med din ekonomi? Omsorg och stöd från andra kan ibland vara nödvändigt för ett bra liv. Det är socialtjänsten som ansvarar för hjälp, stöd och råd till dig, din familj eller dina anhöriga. Ytterst ansvarar arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden, som består av politiker, för socialtjänstens verksamheter. I Staffanstorps kommun är socialtjänsten uppdelad enligt nedan:

Med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av coronaviruset (covid-19) öppnar nu arbetsmarknadsförvaltningen två linjer för akuta ärenden.

  • 0709-35 11 18 om ditt ärende gäller oro för barn eller ungdom
  • 0730-48 60 03 om ditt ärende gäller frågor om försörjningsstöd, beroendeproblematik eller våld i nära relation.

Telefonerna är bemannade dagligen mellan klockan 9-16 (fredag 9-15).

Socialtjänst- och omsorgsärenden där besök är nödvändigt sker efter överenskommelse med handläggare.

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter är: socialtjänst (individ och familjeomsorg), arbetsmarknadsinsatser, vuxenskola och integration.

Förvaltningen öppettider är måndag till torsdag kl 8-16.30 samt fredag kl 8-15 då når du oss genom kommunens växel 046-25 11 00.

Tänk på att i pågående kontaktar med arbetsmarknadsförvaltningen kan du nå din ordinarie handläggare via telefon eller e-post i normal utsträckning.

Inträffar något akut under kvällar och helger finns Sociala jouren Syd att kontakta. Till Sociala jouren Syd kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt. Sociala jouren Syd nås via larmnummer 112.

Mer information om hur du kan kontakta kommunen hittar du här.

  • Information på olika språk – Folkhälsomyndigheten har skapat en sida med information på bland annat arabiska, dari, farsi, thai och pashto. Du kan ta del av sidan genom att klicka på här.
  • Lättläst information om coronavirus/covid-19 finns att ta del av här.
  • Hjälp och stöd vid våld i hemmet. Våld i hemmet- infoaffisch

 

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

Individ- och familjeomsorgens verksamhet

Verksamheten styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL). Personalen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har som uppgift att, tillsammans med den enskilde och olika samarbetspartners, erbjuda ekonomiskt bistånd, stöd, vård och behandlingsinsatser.

Grundläggande principer för detta arbete är helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. De olika stöd-, vård- och behandlingsinsatser som förmedlas syftar alla till att stärka förmågan till förändring och oberoende. Verksamheten bygger på frivillighetens grund, men under vissa förutsättningar kan även vård och behandlingsinsatser ske med tvång.

Kontaktuppgifter till individ och familjeomsorg finner du här >>

Vård och omsorgs verksamhet

Att erbjuda vård, omsorg och service till svårt sjuka, äldre och funktionshindrade är målet för vår verksamhet. Vi har fokus på att ha ”Sveriges bästa livskvalitet för äldre”. Det innebär att vi erbjuder korttidsvård, särskilt boende, hemvård som består av hemsjukvård och hemtjänst, rehabiliterande insatser, anhörigstöd, insatser enligt LSS, socialpsykiatri och demensnätverk.

Telefonservice växel kl. 8-17, vardagar 046- 25 11 00

Kontaktuppgifter till vård och omsorg finner du här >>

 

Har du synpunkter eller klagomål?

Läs mer här >>

 

Övrigt

Vi har ingen ”telefonkatalog” på vår webbplats, söker du en person ring 046-25 11 00.

E-postadresser till tjänstmän följer den generella e-poststandarden förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken såsom å, ä och ö.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda hittar du under Politik.

Hoppa till navigering