Omsorg och stöd

Händer. Foto: Sabinevanerp från Pixabay

Omsorg och stöd från andra kan ibland vara nödvändigt för att underlätta vardagen och ha ett bra liv. Det kan handla om tillfällig hjälp eller stöd under en längre tid. Här på webbplatsen kan du läsa mer om vilka stöd kommunen kan erbjuda samt hur du ansöker.

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet omfattar bland annat socialtjänst, arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och integration. Verksamheten styrs främst av socialtjänstlagen (SoL).

Grundläggande principer för vårt arbete är helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. De olika stöd-, vård- och behandlingsinsatserna som förmedlas syftar alla till att stärka förmågan till förändring och oberoende.

Kontaktuppgifter till arbetsmarknadsförvaltningens ledning hittar du här.

Omsorgsförvaltningens verksamhet

Att erbjuda vård, omsorg och service till svårt sjuka, äldre och funktionshindrade är målet för omsorgsförvaltningens verksamhet.

Vi har fokus på att ha ”Sveriges bästa livskvalitet för äldre”. Det innebär att vi erbjuder korttidsvård, särskilt boende, hemvård som består av hemsjukvård och hemtjänst, rehabiliterande insatser, anhörigstöd, insatser enligt LSS, socialpsykiatri och demensnätverk.

Kontaktuppgifter till omsorgsförvaltningens ledning hittar du här.

Har du synpunkter eller klagomål?

Läs mer om hur du lämnar synpunkter och klagomål här.

Hoppa till navigering