Hälso- och sjukvård

Pojke och doktor. Foto och licens: Matton

SOS Alarm, 112

Om du befinner dig i fara, råkat ut för en olycka eller behöver akut hjälp ring 112.

1177.se

På 1177 Vårdguiden hittar du fakta och praktiska råd om sjukdomar och besvär, undersökningar, behandlingar och läkemedel. Texterna är skrivna av läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. Den som ringer 1177 till Vårdguiden kommer att tala med någon av de 1 500 utbildade sjuksköterskor som svarar på frågor dygnet runt och året om.

Vårdcentraler

Vårdcentralernas verksamhet utgår från befolkningens behov av tillgänglighet och närhet och följer vård- och värdighetsgarantin i Region Skåne. Region Skåne har ett system med familjeläkare och du ska vid icke akuta fall vända dig till din familjeläkare. Familjeläkaren har mottagning på vårdcentralen men kan efter medicinskt bedömning, göra hembesök. Utöver familjeläkare finns distrikssköterskor som utför bedömningar och sjukvårdande behandling. Vårdcentralerna har även rehabilitering.

Verksamheterna tar emot personer som kan ta sig till vårdcentralen. Där görs undersökningar, bedömningar och behandling.

Kommunen och vårdcentralerna samverkar främst kring personer som inte själva kan ta sig till vårdcentralerna. Vårdcentralerna ger även råd och stöd till den kommunala hemsjukvårdspersonalen.

Vårdcentralen i Staffanstorp
Tel 046-275 18 00
Södergatan 2
245 24 Staffanstorp

Vårdcentralen i Hjärup
Tel 040-41 80 00
Hälsomedicinskt center
Centrumstigen 1
245 62 Hjärup

Du som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hälso- och sjukvården i kommunen gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhuset. Kommunen har inga egna läkare anställda utan läkartjänster regleras genom samarbetsavtal med vårdcentralerna.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS). Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är den person som har det övergripande ansvaret för kvalité och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Praktiskt innebär det bland annat att utarbeta och följa upp rutiner, ansvara för avvikelserapportering, läkemedelshantering, delegationsbeslut, utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentation. MAS ansvarar även för att anmälan görs till Socialstyrelsen om du som vårdtagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Vår medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS) kan du mejla: Margaret Fritz, eller 046-25 12 14.

Hemsjukvård

Hemsjukvården har ansvar för kommunens hälso- och sjukvård. Vad kommunen respektive Region Skåne (se vårdcentraler ovan) ansvarar för regleras i avtal. Du kan få hjälp av kommunens distriktssköterska om du inte kan ta dig till vårdcentralen. Distriktssköterskan utför de insatser i hemmet som din familjeläkare ansvarar för. Distriktssjuksköterskan arbetar också förebyggande till exempel med läkemedelsgenomgång. Du kan få hjälp dygnets alla timmar sju dagar i veckan. Exempel på vad du kan få hjälp med är läkemedelshantering och såromläggning. Hemsjukvården har också möjlighet att ge stöd vid vård i livets slut.

Distriktssköterskan tar hjälp av undersköterskan i hemvården för att utföra de ordinerade insatserna.

Efter sjukhusvistelse

Om du vårdats på sjukhus en tid kan du kanske behöva hjälp och stöd när du kommer hem. I dessa fall tar sjukhuset kontakt med kommunen för att genomföra en så kallad samordnad vårdplanering, så att du efter utskrivning får det stöd och den hjälp du behöver för att känna dig trygg hemma. Det kan gälla till exempel hjälpmedel, rehabilitering, hemtjänst eller hemsjukvård. I planeringen deltar du, kommunens vårdplanerare, sjukhuspersonalen och läkare vid vårdcentralen i Staffanstorp. Tillsammans gör ni en bedömning av just ditt behov av stödinsatser. Några veckor efter hemkomsten görs en uppföljning av det stöd du fått och om du behöver fortsatt hjälp. Uppföljningen görs oftast av en biståndshandläggare tillsammans med distriktsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering är till för dig som inte har en plats på korttidsboendet. Den sköts av kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter och är till för dig som fått svårt att klara vardagens rutiner och aktiviteter på grund av ett handikapp eller ålderskrämpor. Det går att kompensera för bristande förmåga genom träning och tekniska hjälpmedel. Du kan också få hjälp med ansökan om bostadsanpassningsbidrag, till exempel för att ta bort trösklar, lägga ramper och anpassa hygienutrymmen. 046-25 12 79

Folktandvård

För såväl ung som gammal är det viktigt med daglig rengörning av tänder och tandkött. Då minskar risken för karies, hål och inflammation i tandköttet som kan leda till tandlossning. Det är viktigt att tänka på att små skador på tänder och tandkött som inte behandlas snabbt kan förvärras. Följden kan bli att man får svåra smärtor och svårigheter att äta. Folktandvården i Staffanstorp, 046-275 92 60

Munhälsa för äldre och sjuka

För att förbättra munhälsan för sjuka och äldre erbjuder Region Skåne, avgiftsfri bedömning av munhälsan och rådgivning för daglig munvård, nödvändig tandvård med avgift inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Du är berättigade till detta om du har ett varaktigt behov av omfattande omsorg och bor på särskilt boende eller i eget boende och är berättigad till hemsjukvård.

Din biståndshandläggare eller distriktssköterska har behörighet att utfärda tandvårdsintyg.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Hälso- och sjukvård

 1. Hur tänker man gällande vår vårdcentral? Jag syftar mest på läkarbristen och sjukgymnastbristen. De som är kvar – är det meningen att de ska jobba häcken av sig? Inga nya ersätter de som slutar. I stället väljer man att skriva ut patienterna – även de som har kroniska sjukdomar och gått för sjukgymnastiska behandlingar och träningar i flera år. Inte kan det väl så att alla tillfrisknar samtidigt och i samband med att sjukgymnasterna slutar. Som svar får patienterna att vårdcentralen i Staffanstorp har väldigt dålig ekonomi – en av de som har det sämst i Region Skåne – samt att det är en stor förlust för vårdcentralen för patienter som har högkostnadskort. Nu blir det kanske så i stället för att förebygga så blir vården ännu dyrare när patienterna blir sjukare. Det ska väl inte vara så att vårdcentralens tjänster ska dras in på för att det byggs ett nytt HMC här i kommunen? Ställ upp för kommunens invånare och vårdcentralens sjukgymnaster och läkare. Dra inte in på tjänsterna och skicka inte ut de patienter som behöver behandlingar.

  1. Hej Ann!
   Tack för dina synpunkter. Kommunen ansvarar inte för vårdcentralerna det gör Region Skåne. Skicka gärna in dina synpunkter till dem http://www.skane.se/Halsa-och-vard/Regler-och-rattigheter-i-varden1/Om-du-inte-ar-nojd-med-varden/
   Trevlig helg Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »