Våld i nära relationer

Foto av en sprucken glasruta där sprickan är formad som ett hjärta. Foto: Gere från Pixabay

Lämna sidan omedelbart – klicka här för att komma till google.se

Akut? Ring 112

Lever du i en destruktiv relation där din partner bestämmer över dig? Har din partner kontroll över din ekonomi? Har du förbjudits att ha kontakt med vänner och släktingar? Har du blivit slagen, knuffad eller fasthållen? Har du blivit tvingad till sexuella handlingar? Har din partner hotat att skada dig eller sig själv om du lämnar relationen?

Känner du igen dig? Kontakta oss.

Kontakt

Ring 046-25 11 00 och be att få prata med socionom som arbetar med våld i nära relationer. Kvällar och helger ringer du 112 och frågar efter Sociala jouren Syd.

Socialtjänstens ansvar

Socialtjänsten har ansvar att ge stöd till dig som är våldsutsatt, våldsutövare och till dig som löper risk för hedersrelaterat våld och förtryck.

Att bli utsatt för våld och hot av någon du känner kan vara svårt att hantera. Vill du ha hjälp så finns det möjlighet att få stöd. Socialtjänsten kan erbjuda rådgivning, samtalsstöd och hjälp till skyddat boende.

Barn som upplever våld

Kommer du i kontakt med barn som upplever våld?
Kontakta mottaget för barn och familj
Telefon: 070-935 11 18
Telefontid: måndag till fredag kl. 9-15. Vi svarar alltid på telefonsamtal mellan kl. 10-12. Övrig tid svarar vi i mån av tid, men du kan alltid lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Övriga kontakter

Kriscentrum Mellersta Skåne
S
amtalsstöd för våldsutövare och våldsutsatt, 046-359 50 71

Kvinnofridslinjen
Anonym stödtelefon för våldsutsatta, 020-50 50 50

Terrafem
Anonym stödtelefon för hedersrelaterat våld och förtryck, 020-52 10 10

Välj att sluta
Anonym hjälplinje för våldsutövare, 020- 555 666

Fördjupad information

Lämna sidan omedelbart – klicka här för att komma till google.se

Hoppa till navigering