Välj att sluta

Vill du ha hjälp att ta dig ur en destruktiv livssituation? Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående?  Välj att sluta – telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar, 020-555 666.

Länsstyrelserna i Skåne och Stockholm står tillsammans med Manscentrum i Stockholm bakom hjälplinjen.

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Där får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Du får stöd och råd, hjälp vidare till behandling om du vill och behöver.

Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du välkommen att ringa Välj att sluta.

Mer information finns på hemsidan www.väljattsluta.se.

Hoppa till navigering