Barn som far illa

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det är därför viktigt att agera när barn och unga på något sätt misstänks fara illa och kan vara i behov av skydd eller stöd. Det är viktigt att våga se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få möjligheten till en förändrad situation.

Hur gör du en orosanmälan?

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger ditt namn och telefonnummer. 

Ring kommunens växel 046-25 11 00 och berätta att du är orolig för ett barn så kopplar de dig vidare.

Du kan också lämna en skriftlig Orosanmälan för barn.
Skicka din anmälan till:

Staffanstorps kommun
Individ och familjeomsorgen
Barn och familj
245 80 Staffanstorp

Akut fara

Ring alltid larmnummer 112 vid akut fara.

Om du är orolig att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten under kontorstid. Övriga tider ringer du till polisen, 114 14. Polisen har alltid skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.

Anmälningsskyldighet

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Skyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

De yrkesgrupper som har anmälningsskyldighet får inte vara anonyma i sin anmälan.

Fördjupad information

Hoppa till navigering